02. Staroměstská radnice, C3 1996, 155:105 ... 1000,- CZK

02. Staroměstská radnice, C3 1996, 155:105 ... 1000,- CZK