07. Rudolf II. mecenáš, C4 1997, 210:148 ... 1700,- CZK

07. Rudolf II. mecenáš, C4 1997, 210:148 ... 1700,- CZK