25. Atomový věk, C4 2002, 213:143

25. Atomový věk, C4 2002, 213:143