46. Rotunda, C3+C6, 2011, 145:50

46. Rotunda, C3+C6, 2011, 145:50