České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2005

Karel IV., P7 2004, 210:198 mm