České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2006

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2006

Petr Parléř, P7 2005, 210:198