České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2007

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2007

Rudolphus II., P7 2006, 198:210 mm