České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2008

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2008

J. Kepler, (Astronomia nova), P7 2007, 210:197 mm