České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2008, el. verze

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2008, el. verze

J. Kepler, (Astronomia nova), CAD 2007, 210:198 mm