02, Tycho Brahe, C4 1997, 210:148

02, Tycho Brahe, C4 1997, 210:148