Čtyři básně Jaroslava Seiferta doprovázené čtyřmi kombinovanými technikami Petra Minky vytiskla společnost G - DESIGN CZ s. r. o. na grafickém papíře Excudit. Graficky upravil s použitím písma Arno Pro a autorské desky vytiskl Petr Minka. Knihařské zpracování Kateřina a Marek Stašovi. Vydal Karel Scherzer v Praze roku 2013 v nákladu 75 číslovaných výtisků. Jako motto byl použit úryvek básně Jaroslava Seiferta Vlastní životopis.

Formát publikace 29x18 cm na výšku, cena 1500,00 CZK. Objednat lze na: scherzer@gdesign.cz