Petr Minka, soupis ex libris

Ve spolupráci s autorem sestavil František Másler

1998

01. Vladimír Mikule. Pocta Jaroslavu Seifertovi. Portrét J. Seiferta, dívčí akt a květy. C4, 154:113. 50 čísl. tisků.

02. René Zrnečko. Údolí smutku Jana Zrzavého. Portrét J. Zrzavého a krajina s postavou dámy v klobouku. C4, 106:145. 50 čísl. tisků.

1999

03. N H (Norbert Hillerbrandt). K poctě Bedřicha Smetany. Portrét B. Smetany, dva dívčí akty, jejichž vlasy symbolizují dva prameny Vltavy. C4, 143:92. 50 čísl. tisků.

04. Mudr. R. (Richard) Krahulec. Golem. Portrét rabbiho Löwa, nad hlavou hebrejský nápis GLM a spící chlapecká postava. C4, 145:103. 25 čísl. tisků.

05. F. (František) Másler. K poctě Antonína Dvořáka. Portrét A. Dvořáka, notový záznam z Rusalky, u tůně dívčí akt. C4, 149:87. 50 čísl. tisků.

06. PhDr. Jiří Ort. Hommage Bohumil Hrabal. Portrét B. Hrabala, za ním stěna z knih. C3, 155: 84. 100 čísl. tisků.

07. Ivo Prokop. Hommage 'a Karl May. Portrét K. Maye, kniha, čtyři jezdci. C4, 146: 90. 50 čísl. tisků.

08. René Zrnečko. Vzpomínka na L. Jiřincovou. Portrét L. Jiřincové, v pozadí plachetnice, slunce. C3, 151:92. 100 čísl. tisků.

2000

09. Zdena Dvořáková. K poctě W. A. Mozarta. Boston 2000. Portrét W. A. Mozarta, notový záznam, Bertramka. C4, 148:102. 50 čísl. tisků.

10. J K (Jiří Karlec). (E. L.). Hommage R. Kipling. Portrét R. Kiplinga. Mauglí a černý panter. C4, 84:56. 60 čísl. tisků.

11. P M (Petr Minka). Strom. Vzrostlý listnatý strom v zimním hávu. C3, 157:70. 120 čísl. tisků.

12. A. (Aleš) Nevečeřal. K poctě Otakara Březiny. Portrét O. Březiny a dva vznášející se mužské akty. C4, 120:50. 50 čísl. tisků.

13. MUDr. Jan Reban. Pocta Dr. Alzheimerovi. Portrét dr. Alzheimera, chorobná mozková tkáň. C4, 143:80. 60 čísl. tisků.

2001

14. V. (Vladimír) Mikule. Pocta TGM. Portrét T. G. Masaryka, lipová a vavřínová ratolest. C4, 135:118. 50 čísl. tisků.

15. R. (René) Zrnečko. (E.L.). Vzpomínka na F. Tichého. Portrét F. Tichého a sedící klaun. C4, 98:106. 50 čísl tisků.

2002

16. F. M. (František Másler). (EXL). Mánesův sen. Portrét J. Mánesa, paleta s růží, rej aktů. C4, 147:86. 50 čísl. tisků.

2003

17. J. J. R. B. (Jindřiška Jiráková, Růžena Burianová). (EXL). Poseidon. Hlava Poseidona, rozbouřené moře, plachetnice, blesky. C3, 159:107. 100 čísl. tisků.

18. Nina Roháčová. 300 let Sankt Petěrburga (psáno azbukou). Petr I. - Veliký. Postava cara Petra I., letící orel, v pozadí část Petrohradu z ptačí perspektivy. C4, 145:109. 50 čísl. tisků.

19. J. Š. (Jaroslav Štorek). In memoriam J. Klápště. Umělcův portrét, havran sedící na rameni Palas Athény. C4, 130:105. 50 čísl. tisků.

2004

20. P. J. (Pavel Janata). (EXL). Afrodíté. Dívčí akt v moři. C3, 105:68. 100 čísl tisků.

21. R. Z. (René Zrnečko). (EXL). Vzpomínka na V. Komárka. Umělcův portrét, v pozadí anděl. C6, 130:94. 100 čísl. tisků.

2005

22. Hana Čermínová. Toyen, 25 let in memoriam. Portrét umělkyně, v pozadí nápis TOYEN se surealistickými motivy. C4, 130:70, 50 čísl. tisků.

23. Dr. R. (Richard) Krahulec. Pocta K. H. B. Portrét K. Havlíčka Borovského, kočár tažený čtyřspřežím, úryvky z Tyrolských elegií. C3, 88:130. 100 čísl. tisků.

24. MUDr. Jan Reban. Pocta Františku Bílkovi. Umělcův portrét, v pozadí modlící se postava přecházející v kmen stromu. C3, 130:70. 100 čísl tisků.

2006

25. Heidi Sparke. (EXL). Poseidon a Amfitríté. Hlava Poseidona, rozbouřené moře, dívčí akt na delfínu, plachetnice. C3, 150:135. 100 čísl. tisků.

2007

26. Z. (Zdeněk) Konečný. Atelier V. Pokorného. Malířův portrét, v pozadí stylizované ženské akty. C6, 130:81, 60 čísl. tisků.

27. J. J. R. B. (Jindřiška Jiráková, Růžena Burianová). (EXL). Leonardo da Vinci. Umělcův portrét, v pozadí detail jezdecké bitky a postava vznášející se na umělých křídlech. C3, 130:81, 100 čísl. tisků.

28. R. M. (Rudolf Mareček). (EXL). Tři grácie. Tři stojící dívčí akty, listnaté pozadí. C3, 92:102,100 čísl. tisků.

29. J. (Jiří) Ort. (EXL). Ema Destinn. Portrét pěvkyně, vavřínová ratolest, slavík. C4, 130:92, 50 čísl. tisků.

30. H. (Heidi) Sparke. (EXL). Posvátná krajina II. Vztyčené kamenné stély, na obzoru rozestavěný chrám, v pozadí z křivek složená koule. C4, 130:90, 50 čísl. tisků.

2008

31. M. Š. (Michal Štindl). (EXL). Danae. Na zádech ležící ženský akt, zhora dopadající paprsky. C4, 70:130. 60 čísl. tisků.

32. J. (Josef) Margecín. (EX MYTHVS). Leda s labutí. Ležící ženský akt, labuť s rozpjatými křídly. C3+C6, 90:130. 100 čísl. tisků.

33. R. (Richard) Krahulec. Vzpomínka na J. Váchala. Váchalův portrét s hořící dýmkou. C3+C6, 130:80. 100 čísl. tisků.

34. J. M. (Jiří Mahdalíček). (EXL). Zuzana a starci. Stojící ženský akt držící pléd, hlavy starců, listnaté pozadí. C3+C6, 130:80. 100 čísl. tisků.

2009

35. Petr Mlsna. Athéné. Postava Palas Athéné opírající se o kopí, sova držícící ve spárech svitek. C3+C6, 130:65. 100 čísl. tisků. Toto ex libris je určeno k vlepování do knih, majitel si nepřeje vyměňovat.

36. Z. Č. (Zdenka Čenská). (EXL). Vzpomínka na Boženu Němcovou. Portrét spisovatelky, v pozadí výjev z Babičky. C3+C6, 90:130. 100 čísl. tisků.

37. Lubomír Savov. Pocta L. Zívrovi. Portrét sochaře, v pozadí jeho plastika. C3+C6. 125:78. 100 čísl. tisků.

38. Dr. J. (Jaroslava) Boháčová. Rudolphus II. Portrét císaře s vavřínovým věncem na hlavě, alegorické postavy vědy a umění, mandragora, v pozadí Pražský hrad. Nápis: Rudolphus II. Rom. Imp. Rex. Bohemiae. C3+C6. 128:90. 100 čísl. tisků.

2010

39. R. Z. (René Zrnečko). (EXL). Hommage 'a Jan Kubelík. Portrét virtuosa při hře na housle. L2. 110:110. 100 čísl. tisků.

40. Josef Margecín. Hommage 'a Leoš Janáček. Portrét skladatele. Dvě postavy odcházející do listnatého pozadí. Notový záznam. L2. 130:84. 100 čísl. tisků

41. Dr. Jana Samšiňáka. F. Křižík. Portrét vynálezce. V pozadí tramvaj na Karlově mostě a panorama Hradčan. L2. 125:110. 100 čísl. tisků.

42. M. a Z. Č. (Miloš a Zdenka Čenských). Kněžna Libuše. Postava kněžny nad panoramatem Prahy, dole rapsód hrající na lyru. L2. 130:80. 100 čísl. tisků.

43. P. J. (Pavel Janata). (EXL). Hommage 'a Alfons Mucha. Portrét malíře, v pozadí polopostava dívky držící lipovou ratolest. L2. 100 čísl. tisků.

44. R. B. J. J. (Růžena Burianová, Jindřiška Jiráková). Omaggio a Michelangelo. Imaginární portrét sochaře z profilu, v pozadí socha Mojžíše a pohled do klenby chrámu sv. Petra. Nápis: Michel. Piů che mortal. angelo divino... L2. 130:94. 100 čísl. Tisků.

2011

45. Karel Scherzer. Tribute to W. Shakespeare. Fiktivní portrét básníka, v pozadí polopostava Hamleta, lebka. Dole dívčí akt (Ofélie). C3+C6. 130:85. 100 čísl. tisků.

46. Karel Scherzer. Hommage a Francois Villon. Fiktivní portrét básníka se středověkými motivy (pohár, kostky, pololidská polozvířecí postava), v pozadí strom se srdcovými listy. L3. 150:82. 100 čísl. tisků

47. Xotaris. (Christos Giannakos). Spící Afrodíté. Dívčí akt ležící na drapérii, v pozadí keř. L3. 155:110. 100 čísl. tisků.

48. Xotaris. (Christos Giannakos). Apollón a Dafné. Mužská polopostava objímající nahou ženskou postavu s vavřínovými ratolestmi místo vlasů. L3. 118:110. 100 čísl. tisků.

49. Xotaris. (Christos Giannakos). Danae. Zády ležící ženský akt, nad ním světlo prorážející mraky. L3. 95:160. 100 čísl. tisků.

2012

50. Josef Margecín. Artemis. Ženský akt sedící na srpku měsíce a natahující luk, pod ní černý levhart. C3+C6. 143:100. 100 čísl. tisků.

51. Ph.Dr. Jiří Ort. Karel IV. a Blanka z Valois. Polopostavy krále a královny společně drží stvol lilie. Nad nimi gotická klenba. C3+C5+C6. 154:94. 100 čísl. tisků.

52. Jakub Kříž. Solunští bratři. Postavy Konstantina a Metoděje s hradištěm z období Velké Moravy u nohou. V pozadí kříž v kruhu. C3+C5+C6. 150:105. 100 čísl. tisků.

53. J.M. (Jiří Mahdalíček). (EXL). Madame de Pompadour. Na pohovce v budoáru ležící ženský akt v levé ruce držící zrcadlo. V pozadí drapérie, paraván a obraz Ludvíka XV. C3+C5+C6. 100:130.100 čísl. tisků.

2013

54. Karel Scherzer. Paris a Helena. Postavy v aktu. V pozadí průsvitný závoj a starověká loď. C3+C5+C6. 150:100. 100 čísl. tisků.

55. Karel Scherzer. In memoriam Oldřich Kulhánek. Portrét umělce s tužkou v ruce. V pozadí ženský akt. C3+C6. 150:105. 100 čísl tisků.

56. Evžen Šindelář. Akt. Dívka ležící na boku se skrčenýma nohama. C3+C6. 90:130. 60 čísl. tisků.

2014

57. Jiří Fíla. Sv. Barbora. Polopostava světice držící v pravé ruce paví pero. V pozadí váza s rozkvetlými snítkami a pohled okny do krajiny. C3+C6. 150:115. 150 čísl. tisků.
 
58. Ján Štefančík. Hygieia. Postava bohyně v aktu, levou rukou si přidržuje osušku, pravou rukou vylívá vodu do otevřené hadí tlamy. Za hlavou Hygie v pozadí je květ leknínu. C3+C6. 150:85. 100 čísl. tisků.
 
59. Z. Č. (Zdena Čenská). Venušino jitro. Sedící dívčí akt s hlavou odvrácenou přes rameno. Vlevo ptáček sedící na listnaté snítce. C3+C6. 98:100. 100 čísl. tisků.
 
60. Jiří Fíla. Marcus Tullius Cicero. Polopostava Cicerona držící v pravé ruce pisátko a v levé ruce tabulku. V pozadí černý orel hledící na pravou stranu, svazek hůlek se zatknutou sekerou a latinský nápis Praeteritum tempus numquam prevertitur. C3+C6. 115:105, 150 čísl. tisků.
 
61. Willy Braspennincx. Tribute to Marilyn Monroe. Portrét herečky. V pozadí třikrát znázorněna ve svých typických fotopozicích. Od horního okraje, směrem dolů a doprava stylizovaný filmový pás. Nápis Marilyn Monroe. C3+C6. 150:105, 75 čísl. tisků.
 
62. Václav Heřman. Akt. Akt dívky sedící se skrčenýma nohama a levou rukou si podpírající bradu. C3+C6. 150:95, 80 čísl. tisků.