Mezinárodně uznávané zkratky grafických technik

18.01.2009 18:18

Originální techniky tisku z hloubky:

C slepotisk (ražba)

C1 oceloryt

C2 mědirytina

C3 lept

C4 suchá jehla

C5 akvatinta

C6 měkký kryt

C7 mezzotinta

C8 rytina pro tisk z hloubky do plastu

Reprodukční techniky tisku z hloubky:

P3 heliogravura, fotogalvanografie

P4 průmyslová fotogravura, rotogravura

P10 lept do oceli, ocelotisk

Originální techniky tisku z výšky:

X reliefní tisk bez barvy

X1 dřevořez

X2 dřevoryt

X3 linoryt

X4 tisk z výšky z kovových rytých, nebo leptaných štočků

X5 tisk z výšky z kovových štočků zhotovených pro tisk z hloubky

X6 tisk z výšky ze štočků zhotovených z jiných materiálů

X7 tisk kamenným pečetítkem (čínský tisk)

Reprodukční techniky tisku z výšky:

T knihtisk (ze sázených liter)

T1 linotyp (tisk z nepřímé řádkové sazby)

T2 fotoxylografie (faximile dřevorytu)

T3 gumové razítko

P1 čárový štoček, klišé vyrobený ručně, nebo fotomechnicky

P2 rastrový štoček, klišé (stereotypie, autotypie, fotozinkografie)

Originální techniky tisku z plochy, šablon a elektronické techniky:

L litografie

L1 autografie, litografický přenos

L3 zinkografie z plochy

L4 algrafie (tisk z aluminia)

P8 přímá fotografie, hologram

S šablona

S1 serigrafie (sítotisk)

S2 šablona na batice

S3 katazome (průtisk přes naolejovaný papír)

S4 kappa (katazome s použitím šťávy z kaki, diospiros kaki)

CAD, CGD originální počítačová grafika

Reprodukční techniky tisku z plochy:

P fotomechanický postup

P5 světlotisk

P6 fotolitografie, fotochrom (průmyslový litografický přenos)

P7 ofset

P9 fotosítotisk

CRD počítačová reprodukce

Y fotokopie

Ostatní symboly:

U další techniky mimo výše uvedených včetně frotáže, čínské frotáže, ruzných způsobů průpisu a kolografie

mon. monotyp

col. ručně kolorováno

U kombinovaných technik se musí jednotlivé značky (symboly) oddělovat znaménkem +, např: C2+C3+C5