České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2009

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, PF 2009

K. I. Dienzenhofer, P7 2008, 210:198 mm